/ / Društvo kao društveni sustav

Društvo kao društveni sustav

Ako smatramo društvom društvomsustav, prvo moramo dodirnuti njegovu strukturu. Društvo kao društveni sustav uključuje različite elemente sustava i odnos između njih. Elementi društva su društvene skupine (male i velike), društvene institucije i pojedinci, kao i veze između pojedinaca, skupina, između pojedinaca i skupina itd. Mjesto ili položaj koji zauzima društveni element, bilo da je to pojedinac ili grupa, nazivaju se društveni status. Funkcija koju provodi socijalni element naziva se društvenom ulogom u sociologiji.

Društveni društveni odnosi igraju ulogudruštvene veze između elemenata društvenog sustava. Društvena komunikacija je kombinacija činjenica koje određuju interaktivnu aktivnost pojedinaca u određenim zajednicama za postizanje ciljeva. Društvo kao društveni sustav u mnogočemu određuje odnose koji se formiraju u društvu, koji odražavaju političku, ekonomsku i kulturnu specifičnost određenog društva.

Od tada se javljaju održivi društveni odnosi,kada se društvene interakcije stalno reproduciraju, dok se njihov intenzitet može jako razlikovati. Na primjer, nakon što mladić (mladić ili djevojčica) napusti dom svojih roditelja, društvene veze i odnosi između njih ne prestaju, iako ne mogu biti izravni kontakti. Međutim, postoje povezani odnosi, sjećanje, prisustvo njihovih slika u svijesti mladog čovjeka, što nam omogućuje da kažemo da se društvene veze i odnosi između njih nastavljaju.

Jedno, jednom i za sve propisane zakonedruštvena interakcija, naravno, ne postoji. Društvo kao društveni sustav u velikoj mjeri određuje prirodu takve interakcije, što ovisi o mnogim čimbenicima, koji se mogu smatrati kao dvije skupine: prva mi dodijeliti cilj, na primjer, sociokulturni specifičnost određenog društva, a drugi - subjektivno, što uključuje i osobne značajke pojedinaca (svjetski izgledi, vrijednosti, stavovi, osobna orijentacija itd.).

Pojedinac djeluje u stalnoj interakciji sdrugih ljudi. Međutim, društvo kao društveni sustav ima ogroman utjecaj na interakcije pojedinaca, regulira njihove aktivnosti, ohrabruje ih ili kažnjava. Osim toga, sami ljudi imaju trajni učinak jedni na druge. Pojedinac također može značajno utjecati na njegov neposredan, a ne vrlo, društveno okruženje, na primjer, kada postavlja primjer konkretnih akcija. Ako uzmemo u obzir takvu višeznačan, multi-vektor i kontinuirano izlaganje, koje su prisutne svugdje u društvenom okruženju, možemo govoriti o sustavu koji ima osobine koje nisu obilježene bilo kojem od njegovih elemenata zasebno.

Društvo kao integralni društveni sustav ima svoje specifične zakone. Na primjer, stabilnost, dinamizam i otvorenost, pojava i sinergija, sposobnost samoodržanja i samorazvoj.

S obzirom na raznolikost teorijskih pristupa razmatranju društva kao društvenog sustava, možemo razlikovati tri teorijska modela društva.

Prvi model smatra društvo kaoukupnost postupke ljudi, kao rezultat njihovih zajedničkih aktivnosti (Emile Durkheim, Talcott Parsons). Drugi model koji se temelji na činjenici da je društvo, pojedinci nisu prioritet, i njihove udruge, sindikati (Marx, R. Darendorf). Konačno, treća modela povezana je s određenim metafizi razumijevanje onoga što je društveno od primjene postupka razdvajanja prilikom razmatranja društvenih procesa i fenomene (Schyuts A., J .. Mead, Luhmann, Bourdieu).

Pročitajte više: