/ / Socijalna sfera društva i njegova struktura

Društvena sfera društva i njezina struktura

Društvena sfera društva jeskup pojedinaca koji su ujedinjeni u povijesno uspostavljenim vezama i odnosima, a također posjeduje i obilježja koja mu daju svoj vlastiti identitet. Ovaj je koncept izravno vezan uz zadovoljstvo ljudskih potreba. A mogućnosti, zahvaljujući kojima možete dobiti željeni rezultat, ovise o:

  1. Socijalni položaj subjekta i pripadnost određenoj društvenoj skupini.
  2. Razina razvoja države i njenog mjesta u svjetskoj političkoj areni.

Imajte na umu da društvo nije samo količinaljudi. U njemu postoje određene društvene zajednice, čija je ukupnost društveno biće. Njihova se klasifikacija može temeljiti na pripadnosti klasi, nacionalnim, dobnim i profesionalnim karakteristikama. Razdvajanje se također može provesti na temelju teritorijalne pripadnosti. Zato se društvena sfera društva sastoji od klase, slojeva, profesionalnih i etničkih skupina, teritorijalnih zajednica, kao i proizvodnih kolektiva, obitelji i institucija. Također, na ovom području izdvaja se makro- i mikrostruktura, koja uključuje obitelji, kolektivne radne snage i obuke i tako dalje.

Imajte na umu da su ovdje sve komponenteinterakcija, koja se temelji na ostvarenju osnovnih potreba i interesa. Oni ulaze u određene odnose, vrste kojih može biti nekoliko: ekonomska, socijalna, duhovna i politička.

Socijalna sfera društva uključuje sljedeće strukturne komponente:

  1. Etnička struktura. U početku je najmanja grupa bila obitelj iz koje je rođena obitelj. Ako su bili ujedinjeni nekoliko, tada se pleme formiralo. Kasnije je formirana državljanka, temeljena na teritorijalnim vezama ljudi. Kad se feudalizam počne razvijati, započinje proces formiranja nacije.
  2. Demografska struktura. Opća zajednica ove strukture jest stanovništvo - cjelina ljudi koji kontinuirano reproduciraju vlastitu vrstu.

Društvena sfera društva ima određenupriroda odnosa koja se formiraju između njezinih članova. Njihova specifičnost ovisi o položaju koje oni zauzimaju u strukturi, kao io ulozi koju su im dodijeljeni u okviru zajedničkih aktivnosti. U pravilu, pozicioniranje pojedinaca nije jednako. Ta se nejednakost izražava u društvenoj udaljenosti koja postoji između članova društva.

Društvenu sferu društva karakteriziradominantna uloga odnosa, koja nesumnjivo vodi razvoju nove vrste svijesti predstavnika društva, koja se zove javnost. Njezina strukturalna značajka je da zajednica ljudi misli i djeluje na posve drukčiji način, a ne kao pojedinačni članovi, ako su u stanju nejedinstva.

Imajte na umu da je ova sfera ljudskog životastrukture koja je u stalnom razvoju. U svom okviru uvijek postoje oni procesi koji mogu promijeniti prirodu odnosa pojedinaca, kao i njihov sadržaj. Mogu utjecati na suštinu društvene strukture i društvene svijesti.

Socijalna sfera društva se stalno istražuje,jer s njim smo saznali specifičnosti ljudskih odnosa, a osobito aktivnosti i ponašanje članova društva, društvenih struktura i njihovih elemenata.

Imajte na umu da je studija svih tih komponentimoguće je samo u okviru sociologije. Naravno, ovu se sferu proučavaju mnoge znanosti, ali zahvaljujući sociologiji dobivamo potpuniju sliku svih aspekata njegova postojanja i funkcioniranja.

Pročitajte više: