/ / Cijene u marketingu

Cijene u marketingu

Raditi u tržišnom gospodarstvu, za svevažno je provesti pravu cijenu u marketingu. Cijene za proizvode prilično su složene, što ovisi o mnogim čimbenicima. Odabir smjera cijena, pristupa formiranju cijena kako bi se osigurala prodaja proizvoda, poboljšanje profitabilnosti i jačanje pozicije poduzeća na tržištu najvažniji je smjer marketinga.

Odgovarajuća cijena u marketingu jestjamstvo profitabilnosti poduzeća, budući da rezultati usvojenih odluka o određivanju cijena mogu biti odlučni, kako u pogledu dobiti od prodaje tako iu pogledu nastalih gubitaka.

Prilikom izrade strategije određivanja cijena važno je nepravilno postaviti cijenu za proizvode, ali za stratešku liniju, uzimajući u obzir značajke cijena, kroz čitav niz proizvoda.

Cjenovna strategija za dugo razdoblje postat ćekamen temeljac, na temelju kojeg će se određivati ​​cijene u marketingu. Strateška linija za stvaranje cijena omogućit će organizaciji da odredi očekivani volumen profita, tržišni udjel u budućnosti, te će stoga - dati određeno vrijeme i financijsku rezervu da utječe na situaciju na tržištu.

U literaturi o marketingu izdvaja se šest faza, na temelju kojih se formira cijena u marketingu.

U prvoj fazi određuje se potražnja za robom. Indikatori potražnje postavljeni su za cijenu robe u određenom segmentu. Potencijalne prilike, ekonomske i psihološke, određene su kupnjom robe od strane kupca po nudnoj cijeni. U drugoj fazi poduzeće odabire najpovoljniju cijenu za sebe, što će osigurati maksimalnu razinu marginalne dobiti. U ovoj fazi postavljene su najpovoljnije cijene za proizvodno poduzeće. Troškovi se izračunavaju korištenjem izravnog dodjeljivanja troškova proizvoda za određivanje cijene robe. Pokazatelj troškova proizvodnje određuje sposobnost zadovoljenja potreba svih potrošača s dobitkom za organizaciju.

U trećoj fazi određuje se cijenaproizvoda u usporedbi s konkurentskim proizvodima, i napraviti odgovarajuće prilagodbe za parametara kakvoće i drugih komponenti. Ako je potrebno, potrebno je provesti prilagodbe cijena kao odgovor na konkurenciju.

U četvrtoj fazi utvrđuje se prag cijena itakođer mogući uvjeti za smanjenje cijena. No glavni je ključ za snižavanje cijena smanjenje troškova proizvodnje. Razumno je smanjiti cijenu robe s malim opsegom proizvodnih kapaciteta, prijetnjom smanjenja prodaje u agresivnoj konkurenciji, punjenju skladišta i tako dalje.

U petoj etapi, odnosi cijena izmeđurazne robe, utvrđuju se cjenovne linije, povezane s prodajom robe u rasponu gdje cijena robe odražava razinu kvalitete i tako dalje. Također, formirana je njegova struktura.

U šestoj se fazi razvija taktika cijena. To uključuje:

- jedinstvenu politiku cijena za razne robe;

- taktika beskorisni vođa, u kojoj je tvrtka također prodaje neke svoje proizvode po sniženoj cijeni za privlačenje potrošača na cijeli asortiman proizvoda, koji se prodaju po normalnim cijenama;

- Organizacija prodaje.

Također u ovoj fazi, potrebnoopcije za popuste / nadoplate na cijenu, ovisno o količini prodaje. Kao što vidite, sve faze procesa određivanja cijena vrlo su važne i igraju određenu ulogu u formiranju profita tvrtke.

Pročitajte više: