/ Glavne sfere društva

Glavne sfere društva

Sfera društva su skup odnosa održive prirode između različitih društvenih objekata.

Svaka sfera društva sama po sebi uključuje društveni životinstitucije, određene vrste ljudskih aktivnosti (na primjer: vjerske, političke ili obrazovne) i uspostavljene odnose među pojedincima.

Glavne sfere društva. vrsta:

 • društvene (narodi, narodi, klase, spolne dobne skupine i drugi);
 • ekonomski (proizvodni odnosi i snage);
 • političke (stranke, državne, socio-političke pokrete);
 • duhovnost (moralnost, religija, umjetnost, znanost i obrazovanje).

Društvena sfera

Društvena sfera je skup odnosa,poduzeća, industrije i organizacije koji su uključeni i utvrditi razinu i život društva i njegovu dobrobit. Ova sfera prvenstveno iz Sverre usluge - kulturu, obrazovanje, zdravstvo, prostorno obrazovanje, socijalna sigurnost, hrane usluga, prijevoza putnika, javne usluge i komunikacije.

Koncept "društvene sfere" ima različita značenja,ali svi su povezani. U sociologiji - to je sfera društva koja uključuje različite društvene zajednice i bliske veze između njih. U politologiji i ekonomiji - to je skup industrija, organizacija i poduzeća čiji je zadatak poboljšati životni standard društva.

Ova sfera u sebi uključuje različita društvena društva i odnose između njih. U određenom položaju u društvu osoba ulazi u različite zajednice.

Ekonomska sfera

Gospodarska sfera je skup odnosaizmeđu ljudi, čiji nastanak dolazi zbog stvaranja i kretanja raznih materijalnih dobara; Ovo je područje razmjene, proizvodnje, potrošnje i distribucije usluga i robe. Način proizvodnje i distribucija materijalnog bogatstva glavni je čimbenik koji određuje specifičnosti gospodarskih odnosa.

Glavna zadaća ove sfere društva je rješavanje takvih pitanja kao što su: "Što, kako i za koga da proizvede?" i "kako uskladiti procese potrošnje i proizvodnje?".

Struktura ekonomske sfere društva sastoji se od:

 • proizvodne snage - rad (ljudi), alati i predmeti radnog života;
 • proizvodni odnosi - to je proizvodnja robe, njegova distribucija, daljnja razmjena ili potrošnja.

Politička sfera

Politička sfera je stav ljudi kojiprvenstveno izravno vezane uz vlasti i bave se osiguranjem zajedničke sigurnosti. Mogu se izdvojiti sljedeći elementi političke sfere:

 • političke institucije i organizacije - revolucionarne pokrete, društvene skupine, predsjedništvo, stranke, parlamentarizam, državljanstvo i druge;
 • političke komunikacije - oblici i veze interakcije između različitih sudionika u političkom procesu, njihovih odnosa;
 • političke norme - moralne, političke i pravne norme, tradicije i običaji;
 • ideologije i političke kulture - političkih ideja, političke psihologije i kulture.

Duhovna sfera

Duhovna sfera je područje nematerijalnih i idealnih formacija koje uključuju različite vrijednosti i ideje religije, morala i umjetnosti.

Struktura ove sfere društva sama po sebi uključuje:

 • morala - sustav ideala, moralnih normi, postupaka i procjena;
 • religija - razni oblici svjetonazora koji se temelje na vjeri u Božju moć;
 • umjetnost - duhovni život čovjeka, umjetnička percepcija i majstorstvo svijeta;
 • obrazovanje - proces obrazovanja i odgoja;
 • zakon - norme koje država podupire.

Sve sfere društva blisko su povezane

Svaka sfera ima svoju neovisnost, ali istodobno bilo koji od njih je u bliskoj interakciji s ostalima. Granice između sfera društva su transparentne i zamagljene.

Pročitajte više: