/ Kako izraditi akt u skladu s normama?

Kako izraditi akt u skladu s normama?

Aktualni dokument kojeg je izradio za potvrdu akcija, događaja ili utvrđenih činjenica. Ima informacijski referentni karakter. Razmotrimo dalje, kako izraditi čin,

kako izraditi čin

klasifikacija

Ovisno o sadržaju i vrijednosti djela podijeljeni su u različite vrste. Mogu biti:

 1. O nepoštivanju pravila o redoslijedu i disciplini u poduzeću.
 2. Na odbijanje potpisivanja, potvrđivanje poznanstva s nalogom.
 3. O istraživanju (pod uvjetima radnih uvjeta, protupožarnu sigurnost itd.).
 4. O isporuci / prijenosu-prihvaćanju.
 5. Na sustavima testiranja, tehnologijama, uzorcima.
 6. O inventaru, reviziji.
 7. O likvidaciji organizacije.
 8. Na istragu nesreća, nesreća i tako dalje.

nijanse

Djela donose ne samo jedna osoba, nego i nekoliko. To je zbog imenovanja i prirode informacija i referentnog rada. Prije toga, kako izraditi čin, potrebno je pronaći svjedoke. Njihova nazočnost prilikom registracije je neophodna za naknadnu potvrdu autentičnosti događaja. Osim toga, mnogi postupci često su osnova za donošenje važnih odluka, što zauzvrat može izazvati. Ako sud utvrdi da je papir uokviren nepravilnostima, neće se prihvatiti kao dokaz. U tom slučaju, događaj opisan u njemu smatrat će se neokaljanim događajem. U nekim slučajevima, prije kako izraditi čin, kreirana je posebna komisija. Njegov sastav je odobren po nalogu čelnika organizacije. Za snimanje određenih događaja ili informacija koristi se posebni obrazac. Neka djela se izdaju u proizvoljnom obliku. Najvažnije je koristiti precizan jezik koji će odražavati te ili druge događaje.

Opća pravila

Kao što je prije navedeno kako izraditi čin, može se sazvati posebna komisija. Stvorena je, primjerice, prilikom izrade inventara ili za istraživanje nesreće. Ako se pretpostavlja da će se akti povremeno sastaviti za određenu djelatnost, može se formirati stalna komisija u poduzeću. Da biste snimili događaje ili informacije, upotrebljavaju se oblici jedinstvene, ako su predviđeni za određenu situaciju. U drugim se slučajevima mogu koristiti zaglavlja tvrtke.

Kako napraviti čin?

Papiri se izvode na određenomred. Prije nego što sastavite akt, morate se upoznati sa zahtjevima GOST R 6.30-2003. U skladu sa standardom, potrebne su sljedeće pojedinosti:

 1. Naziv poduzeća.
 2. Naziv dokumenta - stvarna riječ "act".
 3. Registracijski broj i datum.
 4. Mjesto registracije.
 5. Naslov u tekst.
 6. Potpisa.

Ako je potrebno, ovjerene na papiruodobrenje. Obično je prisutan u zakonodavnim aktima, dokumentima o prihvaćanju dovršenih zgrada i drugih objekata, pregledu, otpisu i tako dalje. Pri odabiru naslova teksta potrebno ga je zapisati tako da je gramatički u skladu s nazivom obrasca. Možete koristiti prijedlog "o" ili "o".

 izraditi pravni akt

Specifičan dizajn

U nekim slučajevima prije kako napraviti čin prijenosase testiraju. Primjerice, to je važno za uvođenje nove opreme u proizvodnju. U takvim slučajevima u tekstu treba navesti razdoblje tijekom kojeg je predmet testiran. Datum sastavljanja je kalendarski broj na kojem se papir izdaje. Na početku teksta su razlozi za popunjavanje obrasca. Mogu biti reference na ugovor, nalog ili drugi papir. Označeni su broj i datum izvornog dokumenta. Na primjer: "Zaklada: nalog ravnatelja LLC" A "od 12.12.2012. Br. 1" O provedbi ... ". Na početku teksta navode se i članovi povjerenstva, spominje se njezin predsjednik. U ovom slučaju navode se ne samo imena, nego i pozicije osoba. Nadalje odražava činjenice koje su postale osnova za pripremu ovog akta. Tekst može završiti zaključcima ili prijedlozima komisije. Vrijedno je reći da je materijal dopušten da bude predstavljen ne samo u obliku čvrstog teksta. Djela često sadrže tablice.

Broj primjeraka

Čin se izdaje na takav način da možedobiti sve zainteresirane strane. Ako je potrebno, na kraju glavnog teksta naznačeni su adresati kojima će se poslati kopije. Njihov se broj u pravilu određuje na temelju dokumenta ili broja zainteresiranih strana. U obliku će izgledati ovako:

Sastavljeno u 3 primjerka:

 1. 1 primjerak - u AD "A".
 2. 2 primjerka - u LLC "B".
 3. 3 kopije - u slučaju br.

Ako su za akt predviđeni aneksi, onda se o njima zapisuje bilješka o podacima o broju kopija i njihovim primateljima prije autograma osoba koje su sudjelovale u izradi.

potpisi

Čin mora biti autogram svih članova.ili osobe uključene u njegovo izvršenje. Navedeni su u istom redoslijedu u kojem su imena i pozicije ovih predmeta dani na početku rada. Ako neki od sudionika ima bilo kakvu primjedbu ili se ne slaže s nacrtom akta, takva osoba stavlja odgovarajuću oznaku uz svoj potpis. Ovaj predmet može izvući vlastite zaključke u posebnom radu. Svatko čije interese zanima taj zakon. Potpisi trebaju biti označeni "pročitati". Nakon toga se polažu autogrami svih osoba koje su pročitale sadržaj rada.

odobrenje

Nakon sastavljanja nekih djela mora bitidogovoreno s vodstvom organizacije. U skladu s pravilima službenog rada, pečat odobrenja nalazi se u gornjem desnom kutu prve stranice. Može izgledati ovako:

Odobreno.

Direktor AD "A"

Ivanov I.I.

2012/12/12 G.

izraditi pravni akt

Kako sastaviti potvrdu o prihvaćanju?

Često takav dokument prati činjenicu registracije akvizicije. Njegova ključna zadaća je potvrda kvalitete osigurane imovine. Kako izvršiti čin prijenosa? Općenito, za ovaj rad primjenjuju se sva gore navedena pravila. Označava:

 1. Datum, mjesto registracije i naslov dokumenta.
 2. Informacije o subjektima uključenim u postupak. Ovdje posebno navedite puno ime, podatke o putovnici, podatke za kontakt, adresu.
 3. Pojedinosti ugovora.
 4. Popis objekata.
 5. Informacije o stanju nekretnine. prije kako sastaviti akt prihvaćanja, preporučljivo je osigurati odgovarajuću kvalitetuobjekti. Ako se pri registraciji otkriju nedostaci, informacije o njima moraju biti naznačene u radu. Slično bi se djelovanje trebalo provesti i prije kako sastaviti potvrdu o završetku, U tom slučaju dodatno se ocjenjuje usklađenost stvarnog iznosa predviđenog ugovorom.
 6. Zahtjevi stranaka (ako ih ima).
 7. Ukupna vrijednost osigurane imovine.
 8. Potpisi sudionika u transakciji.
 9. Tiskarska tvrtka.

Zakonodavna tehnika

koji izraditi pravni akt, morate znati posebna pravila. Zakon, na primjer, službeno izražava državnu volju. Kako bi se osiguralo jednoznačno, točno i razumljivo tumačenje, razvijeni su strogo definirani objedinjeni oblici, predviđena je prisutnost formalnih detalja i strukturnih elemenata. Obvezne komponente označavaju službenu prirodu, pravnu snagu dokumenta. Također vam omogućuju da odredite tijelo koje je izdalo zakon, datum usvajanja.

zaglavlje

prije izraditi pravni akt, morate odabrati njegovo ime. Naslov je formalni vanjski rekviziti. On odražava predmet regulacije i u mnogim aspektima određuje opseg akta. Naslov djeluje kao početni element, dopuštajući korisniku da se upozna sa sadržajem. To je važno sredstvo za sistematizaciju i računovodstvo. U ovom slučaju, naslov nije regulatorne naravi. Ima korisnikove vrijednosti. U nekim slučajevima, ime pridonosi ispravnom tumačenju određenih odredbi, jer dovoljno jasno ukazuje na opseg zakona.

sastaviti izvješće o inspekciji

uvod

Predmet je obavezan sastaviti propistreba stvoriti potrebne uvjetestvoriti jasnu sliku o sadržaju korisnika papira. Za to je stvorena preambula. Nije podijeljena na članke. Preambula definira ciljeve i ciljeve akta, opisuje uvjete koji su postali preduvjeti za njegovu pripremu. U uvodu, sve odredbe objedinjuju jedna ideja, politička osnova i ciljna orijentacija. Preambula omogućuje dublje i potpunije razumijevanje potrebe i značaja akta, usmjerava pozornost na najhitnija regulatorna pitanja, mobilizira sve izvođače da slijede propise. Posebno je važan uvod u zakone koji su izravno upućeni građanima, širokom rasponu organizacija, javnim udrugama.

naslovi

Koristi se kada je potrebno izdatisložen u strukturi i volumetrijski čin. U pravilu je podijeljena na poglavlja, dijelove, pododjeljke i sl. Unutarnje rubrikovanje temelji se na materijalnim temeljima - dijeljenju društvenih odnosa na specifična područja prema svojoj prirodi i sadržaju. Ona odražava strukturu određene grane zakonodavstva. Što je bliže normiranje normativnom sustavu, to učinkovitije pridonosi racionalizaciji društvenih odnosa.

sastaviti propis

Značajke registracije radova na željezničkom prijevozu

Željeznički radnici često moraju sastaviti izvješće o inspekciji stanje automobila. Ova potreba može biti iz različitih razloga. Primjerice, pri otkrivanju oštećenja tereta, curenja itd. Prije kako izraditi čin, izvršite reviziju tehničkog stanja. Provodi se na dan otkrivanja kvara. Akt mora naznačiti uzrok krivnje, njegovu prirodu i podrijetlo. Potpisani radnici koji su sudjelovali u inspekciji. Inspekcijski nadzor obavlja glavni ovlašteni depo ili druga osoba koju on ovlasti, kao i radnik postaje imenovan od strane čelnika. Akt se sastoji od dva primjerka.

Radno pravo

U svakom poduzeću upravitelj je moraobave se činjenicama kršenja pravila rutine i discipline od strane zaposlenika. U takvim situacijama donose se relevantni akti koji služe kao osnova za izricanje disciplinskih mjera. Priprema takvih radova je, u pravilu, kadrovski radnik ili voditelj odjela. Zakonodavstvo ne uspostavlja jedinstvene oblike disciplinskih prekršaja. Ipak, postoji određena praksa njihove pripreme. Kao iu drugim slučajevima, akt mora sadržavati podatke o:

 1. Mjesto, datum, vrijeme registracije. Ako se radi o izostanku ili zakašnjenju, potrebno je naznačiti vrijeme do najbliže minute.
 2. Tema rada. Ovdje su ime, položaj.
 3. Osobe koje djeluju kao svjedoci.
 4. Kršenje od strane zaposlenika.
 5. Navedena objašnjenja su kriva. Oni bi trebali biti zapisani doslovno.

Na kraju potpisanog aktadizajn. Učinitelj također mora potpisati potvrdu, potvrđujući time činjenicu upoznavanja s papirom. U nekim slučajevima, krivac zaposlenik odbija potvrditi akt. O tome odgovara odgovarajuća oznaka. U pravilu se za registraciju prekršaja koriste zaglavlja poduzeća sa standardiziranim tekstom. Za nesreće u proizvodnji je jedinstven oblik. Neuspjeh izrade akta nedolično ponašanje se ne procesuiraako djela počinitelja nisu prouzročila štetu na imovini ili na zdravlje i živote drugih. Međutim, kao što praksa pokazuje, uprava je zainteresirana za pravodobno otkrivanje i suzbijanje loše vjere zaposlenika.

sastavljen akt o aktu

Unutarnji uredski rad

Pri izradi lokalnih propisaodgovorne osobe trebaju biti vođene državnim standardom. Konkretno, govorimo o GOST R 6.30-2003. U skladu sa standardom, koristi se obrazac koji sadrži:

 1. Naziv tvrtke.
 2. Naziv dokumenta. Mogu biti pozicija, instrukcija, redoslijed itd.
 3. Registracijski broj.
 4. Datum sastavljanja.

Numeriranje se vrši s druge stranice. Brojevi su smješteni u sredini na vrhu. Pri izradi lokalnog akta treba se pridržavati opće prihvaćene strukture. U pravilu sadrži tri dijela: opći, glavni i konačni. Prema stavku 4.7. Metodoloških preporuka, organizacijski i upravni akti koji reguliraju djelatnost poduzeća uključuju odjeljke, klauzule, podtočke.

odbijanje izrade akta

zaključak

U praksi se koriste različite vrste akata. Svaka kategorija ima svoju svrhu, specifičnost, opseg distribucije. Međutim, državni standardi propisuju opća pravila primjenjiva na sve akte bez iznimke. Osobito govorimo o prisutnosti obveznih rekvizita, kao što su naziv organizacije, vrijeme registracije rada, ime, položaj i potpis odgovornih osoba, tekst. Dodatni elementi, kao što su pečat odobrenja / odobrenja, preambula, opći dio itd., Uključeni su u akt, ovisno o njegovoj svrsi. Informacije se mogu uklopiti u obrazac ručno ili na računalu. U objedinjenim oblicima postoje linije i njihova imena. Tvrtka može razviti neke forme samostalno. Međutim, njihov izgled mora biti u skladu s propisanim standardima i sadržavati sve obvezne pojedinosti. Tekstovi dokumenata moraju biti razumljivi za percepciju. Blotovi i ispravci nisu dopušteni u novinama. Elektronički oblici akata popunjavaju se prema općim pravilima. Jedina iznimka je potpis i pečat. Elektronički dokumenti koriste digitalne elemente. Akt koji je sastavljen s kršenjem zahtjeva zakonodavstva (bez potpisa, naziva poduzeća, informacija o službeniku koji je odgovoran za registraciju, itd.) Nije valjan. Prema tome, ne može se koristiti kao potvrda određenih događaja ili informacija.

Pročitajte više: