/ / Zakon o poslovanju

Zakon o poduzetništvu

Zakon o poslovanju jeskup određenih pravnih normi koji su dizajnirani za regulaciju poslovnih (ili srodnih) odnosa. Pravne norme utječu na opseg takvih odnosa s javnošću kao:

 • horizontalna. To jest, odnosi izgrađeni na načelu "poduzetničkog poduzetnika";
 • vertikalna. To jest, odnosi izgrađeni na principu "poduzetnik - tijelo upravljanja".

Zakon o poduzetništvu temelji se na sljedećim načelima:

 • sloboda ograničena nekim pravnimpropisi. To jest, svaka osoba može slobodno primjenjivati ​​svoju imovinu i sposobnosti kako bi ostvarila poduzetničku aktivnost. Ograničenja se prikazuju u obliku zakona koji su neophodni za zaštitu prava, interesa i zdravlja drugih, temelja ustavnog poretka, kao i državne sigurnosti;
 • jednakost svih oblika vlasništva. Tj, zabranjeno privilegije i ograničenja za osobe koje se bave poslovnim aktivnostima uz korištenje imovine koja pripada privatnom, državnom i općinskom imovinom;
 • zabrana monopola. To jest, zakon o poslovanju osigurava, nužan za tržišno gospodarstvo, slobodu konkurencije;
 • ispravno razumijevanje ciljeva. To je, glavni poticaj za poduzetničku aktivnost je profit;
 • usklađenost s ravnotežom. To jest, zakon bi trebao regulirati interese i države kao cjeline i poduzetnika;
 • načelo zakonitosti. To znači da se poduzetnička aktivnost mora provoditi strogo u skladu s relevantnim pravnim normama;
 • princip jedinstvenog ekonomskog prostora. Naime, na području naše zemlje zabranjeno je uspostavljanje carina, carinskih granica ili drugih prepreka slobodnom kretanju financijskih sredstava, proizvoda i usluga.

Zakon o poduzetništvu podijeljen je na dva dijela. Opći dio uključuje sljedeće stavke:

 • uvod u predmet;
 • obilježja poslovnog prava;
 • sustav zakona koji se razmatra;
 • odnosi koji se odnose na poslovanje;
 • pravna odgovornost za kršenje zakona iz područja gospodarstva;
 • temeljna načela prava stvorenih za poduzetnike;
 • članci koji se odnose na privatizaciju općinske i državne imovine;
 • reguliranje poduzetničke aktivnosti na državnoj razini;
 • zaštita prava i interesa osoba angažirana u poslu koji se odnosi na prava vlasništva.

Zakon o poduzetništvu i poduzetništvu također ima poseban dio u svom sastavu. To uključuje zakonsko uređenje takvih aspekata kao što su:

 • stečaj ili nesposobnost poduzeća;
 • monopol i slobodno natjecanje;
 • tržište robe. To je osobito kvaliteta usluga, proizvoda;
 • stvaranje cijena;
 • reviziju, računovodstvena izvješća;
 • bankovne usluge, kreditiranje, različiti izračuni;
 • investicijska aktivnost.

FZ za posao je potreban zaKako bi se poslovnim ljudima omogućilo nužan pravni okvir. Zakoni mogu spriječiti anarhiju. Poduzetništvo se pojavilo relativno nedavno u suvremenoj Rusiji i stoga ova sfera još uvijek karakterizira niska razina civilizacije. Odgovarajući zakoni i kontrola nad njihovim pridržavanjem osiguravaju pravni poredak i mogućnost uspješnog poslovanja. Trenutačno poduzetništvo postaje civilizirano.

Pročitajte više: