/ / Koncept, vrste i značenje: elementi zločina

Koncept, vrste i značenje: elementi zločina

Koji je zločin i njegov sastav? Subjektivni i objektivni atributi i njihova totalnost, utvrđeni kaznenim zakonom, koji karakteriziraju kazneno djelo koje je opasno za društvo, određuju glavni značaj. Sastav zločina služi kao osnova za kaznenu odgovornost. Kazneno zakonodavstvo Ruske Federacije ne otkriva sam pojam, ipak ih se široko koristi istražnom i sudskom praksom, teorijom zakona, Zakonom o kaznenom postupku i Kaznenim zakonom.

značenje zločina

Elementi i njihovo značenje

Zločin se sastoji od samo četiri elementa:

a) predmet kriminala, koji je usmjeren napad (dobri, vrijednosti društvenih odnosa, koja bi trebala biti zaštićena kaznenog zakona);

b) objektivnu stranu (tj. najopasnijuakt, vanjska strana, opasne posljedice za društvo i jasna veza između kriminala i posljedica; sredstva, sredstva, sredstva, vrijeme, okoliš, mjesto počinjenja zločina);

c) subjektivna strana (tj. tonalazi unutar zločina: mentalno stanje, da počinitelj kaznenog djela i njegove posljedice: namjera ili nehaj, svrha i motiv, emocionalno stanje u vrijeme počinjenja djela);

d) predmet kaznenog djela (zdrava osoba u dobi kaznene odgovornosti).

Za obavljanje bilo kakve pravne aktivnosti, svaki od gore navedenih elemenata od presudne je važnosti.

Sastav zločina također ima obilježja koja karakteriziraju ove elemente, a tu su i četiri skupine:

a) one osobine koje izravno obilježavaju predmet, zločin i žrtvu;

b) karakteristike objektivne strane (čin i posljedice zločina, uzročni odnos uspostavljen između njih, vrijeme, okolina, sredstva, metoda, alat i mjesto);

c) subjektivna strana također ima svoje osobine: krivnja, motiv, emocija, svrha;

d) karakteristike subjekta (zdravlje pojedinca, postojanje dobi u kojem je moguća kaznena odgovornost).

Znakovi svakog od četiri elementa također su od temeljne važnosti. Kazneno djelo ima obavezne i neobavezne elemente.

značenje elemenata zločina

Obvezno i ​​neobvezno

Obvezni elementi bi trebali biti dostupni, iodsutnost čak i jednog od njih znači potpuni nedostatak sastava. Važnost obveznih elemenata zločina, uključujući njihovu objektivnu stranu, treba uključivati:

 • Objekt zločina.
 • Neaktivnost ili akcija, štetne posljedice, izravno povezane s nedjelovanjem ili djelovanjem, i veze moraju biti kauzalni.
 • U odnosu na subjekt, elementi moraju imati obilježja fizički odgovorne osobe i određene dobi.
 • Vina kao namjeru ili nemarnost.

Značenje elemenata zločina je ogromno, samo oni mogu odrediti nadležnost kaznenog progona.

Neobvezni elementi su potrebni za izgradnju zločina kao dodatnih osnovnih, oni mogu postati obvezni za istraženi sastav i neobavezno za ostale. Na primjer:

a) o objektu: žrtvi i predmeti;

b) od objektivne strane, atmosfere, vremena, metode, alata;

c) s obzirom na predmet, poseban subjekt;

d) od subjektivne strane - emocionalno stanje, svrha i motiv.

Značenje elemenata zločina uistinu je veliko, jer će njihova nazočnost biti jedini argument za kaznenu odgovornost.

značenje corpus delicti

Razvrstavanje: stupanj zajednice i javne opasnosti

Sastav zločina na značajan načinmeđusobno se razlikuju, mogu se podijeliti u četiri dijela prema sličnim karakteristikama. Upravo s preciznošću definicija jasno je smisao zločina. Takvi su tipovi.

1. stupanj općenitosti u sustavnim obilježjima zločina: opće, generičke, vrste i specifične skladbe.

 • Prvi se sastoji od skupa značajki i elemenata koji su prisutni u svim skladbama, a karakteriziraju ih kaznena djela.
 • Druga je generalizacija obilježja istovjetnih zločina, koja ukazuje na svojstva svojstvena skupini prijama istog dijela Kaznenog zakona.
 • Treći sastav je zakonodavna karakteristika zločina određenih skupina.
 • Četvrti su kumulativni znakovi zločina određenog pravila kaznenog prava.

2. stupanj javne opasnosti od zločina pod istragom ukazuje na osnovni, povlašteni i kvalificirani sastav.

 • Prvi - glavni - sadrži kompletan setosnovnih (obveznih) subjektivnih i objektivnih atributa danog sastava, gdje je zločin jasno vidljiv i ne sadrži nikakve otegotne ili olakotne okolnosti.
 • Druga linija je privilegirana, to jestSadrži ublažavajuće znakove koji ukazuju na manju opasnost za društvo ovog čina i služe kao osnova za smanjenje kazne u odnosu na kazne za zločine osnovnog sastava.
 • Kvalificirani sastav je djelo sotežavajuće okolnosti, te proširiti i na specifičnosti kriminala, koja pokazuje veliku opasnost za društvo čina, i stoga predstavljaju teža kazna u odnosu na kaznu osnovne strukture.

Znakovi prve dvije vrste pokazuju kako je značenje korpus delictija. Njihovi tipovi precizno određuju stupanj kažnjavanja počinitelja počinjenih.

značenje objektivnih obilježja zločina

Klasifikacija: metoda opisa i značajki projektiranja

Metode opisa u zakonima znakova skladbizločini mogu biti tri vrste: jednostavni, složeni i alternativni. Prvi dio daje sve subjektivne i objektivne simptome jednom u taj kompleks sadrži i dodatne značajke ili elementi u kvantitativnom smislu, alternativni struktura - vrsta kompleksa, ali značajka je to da postoje naznake od mogućnosti za kazneno djelo ili načinu djelovanja, koji su u isto vrijeme ili svaki pojedinačno određuje sastav zločina. Dakle, ova ili ona vrijednost objektivnih atributa zločina se očituje.

Značajke dizajnerskih značajki objekta i njegovihobjektivna strana - u trenutku završetka skladbe mogu biti materijalni, formalni ili skraćeni. U prvom dijelu znaka s činom zločina su posljedice na propast, a zločin sam po sebi može smatrati završen čim dođe opasne posljedice za društvo, propisane zakonom. Formalna struktura ukazuje isključivo na opasnost za javni čin ili propust koji je doveo do odgovornosti, i to ne ovisi o nastanku posljedica čina. Okrnjena djelo (pojam, što znači atributi) ima strukturu u kojoj je kazneno djelo se smatra izvršenom u ranijoj fazi - od vremena počinjenja djela, ili pokušaj kuhanja za kazneno djelo, a ne ovisi o završetku plana.

definirati

Kategorija zločina iz vrlo starih danau praksi je izuzetno široko korišten, no do nedavno kazneno pravo nije koristilo tu definiciju. Kazneni zakon Ruske federacije konačno je utvrdio odlučujuću ulogu takvog koncepta, iako nije dala jasnu definiciju. Ali taj je jaz bio ispunjen teorijom zakona.

To znači da su elementi zločina predviđeniu hipotezama i dispozicijama kaznenopravne norme i daje opis određenog društveno opasnog čina kao zločin, subjektivni i objektivni elementi (znakovi) koji djeluju u sustavu. Ovdje je glavna definicija: sustav u kojem su elementi (znakovi) značenje korpus delicti. Već je spomenuto da se zločin sastoji od četiri podsustava: objekta i njegove objektivne strane, subjekta i njegove subjektivne strane. Značenje elemenata zločina je da su oni svi osnovi za kaznenu odgovornost. Ako nedostaje barem jedan element, nije predviđena kaznena odgovornost. Na primjer, ako je zločin počinio luda osoba, to je nedostatak zločinačkog subjekta.

elementi značenja sadržaja kaznenog djela

Koncept zakonodavstva

Zakonodavno formulirana u Kaznenom zakonuKod djela na temelju istraživanja postojećeg stanja i činjenje određenih djela ljudi se pokazuju trend rasta, su nepoželjna i štetna od stajališta javnosti. Kazneni pravni značaj zločina - kodom koji je izgrađen ispravno i vjerno odražava sustav odnosa koji vladaju u društvu, posebno na opasnost od njihovog iskrivljenja, koči društveno korisne aktivnosti i potkopava pravdu.

Zakonodavac je poput prirodnog znanstvenika, a nekoji donosi zakone i ne ih izmisli, već samo formulator koji pokušava u unutarnjim zakonima izraziti interne zakone o duhovnim odnosima. Dakle, značenje korpusa delicti u kaznenom zakonu izraženo je u Kaznenom zakonu (Posebni dio), gdje se jedan zločin može razlikovati od drugog. Na primjer, krađa od iznude, pljačka od huliganizma razlikuju se samo različitim znakovima sastava tih zločina.

U Rusiji

Prvo malo o rimskom i engleskom zakonu. U starom Rimu, krađa je shvaćena kao povrijeđena imovinska prava, uključujući neplaćeni dug. Kradenje kaznenog zakona u Engleskoj razmatra različite načine oduzimanja tuđe imovine, čak i ako je osoba prisvojila nešto pronađeno ili prevareno električnom energijom. U Rusiji kazneno pravo zaključuje specifična djela, popis kojih je iscrpan.

A to znači da je kriminal iSamo ponašanje koje se podudara s karakteristikama ovog sastava može se prepoznati kao zločin. Pravne vrijednosti djela u Kaznenom zakonu priznaju kao stvarne znakove sve u redu, ali najvažnija i tipično subjektivnih i objektivnih, zajedno karakteriziraju djelovati kao društveno opasno.

važnost subjektivne strane zločina

Nedovršeni i prekinuti zločini

U nekim člancima (Posebni dio Kaznenog zakona)opisuje znakove strogo završenih djela koja su počinitelji počinili zajedno sa suizvoditeljima ili sami. Ipak, Opći dio Kaznenog zakona sadrži odredbe o nedovršenim zločinima, u kojima se priprema ili pokuša zločin.

Vrijednost subjektivne strane sastavazločina u tome što Opći dio opisuje znakove i pojedinačnih i inherentnih zločina. Kada je osoba, na primjer, izvršila funkcije poticatelja, organizatora ili suučesnika, a osobno nije izvršila djela zločina, tada se u aktu razmatra sastav organizacije, poticaj ili sudjelovanje. Za svaki kazneni korak ima odgovarajuće znakove.

Svaki zločin može se najčešće obilježitirazličitim subjektivnim i objektivnim značajkama, značajkama i svojstvima svojstvenima samo njemu. Članci Kaznenog zakona (posebni dio) pokazuju samo najstabilniji elemente strukture i njihove sastavne značajke: objekt na strani kaznenog djela - i subjektivne i objektivne, a zatim djelovati na cijeli sustav definiran ili ne definiraju kao zločin. Vrijednost objektivne strane djelo je važno upravo zbog toga što se smatra propuste ili djeluje opasni za društvo posljedica, okolnosti vremena i mjesta, kauzalni veze, uvjetima, sredstvima i metodama, puške u počinjenju kaznenog djela - to jest, određivanje sastava znakova.

Model

Samo generalizira sastav koji je inherentan u svakojzločini su stabilni znakovi, možete stvoriti neku vrstu znanstvene apstrakcije koja čini opći koncept koji uključuje gore navedene karakteristike, sve četiri njihove skupine (koje se nazivaju i strankama kompozicije ili njegovih elemenata). Daju opis objekta, njezinu objektivnu stranu, subjektivnu stranu i predmet zločina. Ovaj model (koncept) obično se koristi u obrazovnim ustanovama i ima odlično metodološko značenje. Budući da svaka strana korpus delicti ima svoje specifične znakove, svaki sastav je, na svoj način, specifičan i jedinstven.

U općoj strukturi zločina supotrebno, to jest, obvezno za bilo koji sastav, znakove, kao i niz pojedinačnih, neobičnih, fakultativnih. Na primjer, mjesto, vrijeme, novac, oružje, sredstvo počinjenja kaznenog djela, njegove posljedice i stanje u kojem se sve to događa, a ne svaki put su uključeni u neki od zločina, ali je nedjelovanje i djelovanje - to je cilj strana, a ona ima su obvezni za svaki sastav. Međutim, elementi kaznenih djela ne opisuju specifično obvezne ili neobvezne znakove u Kaznenom zakonu (Posebni dio). Oznake takvog plana procjenjuju se ili formalno definiraju, kako je opisano verbalnim sredstvima - specifičnim pravnim pojmovima, konceptima, poznatim riječima.

vrijednost objektivne strane zločina

primjeri

Postoji nekoliko kriterija, tj. Osnova zakoji klasificiraju sastav zločina u Kaznenom zakonu (Posebni dio). Iznos od bitnih karakteristika objektivnog strani kriminala i dizajna ukazuju na pododjeljka: materijal je sastav, formalna ili okrnjena. Primjer sastavu materijala: nemar (1. dio članka 293. Kaznenog zakona), u kojoj ne postoje otežavajuće okolnosti. Ovdje je potrebno uspostaviti kao kazneno posljedica uzrokovana šteta velikih razmjera, značajan povrede legitimnih prava i interesa građana, organizacije ili interesima društva i države zaštićene zakonom. Ako su otežavajuće okolnosti prisutni (dio 2. istog članka), to znači da primjena teške tjelesne ozljede ili čak smrt jedne osobe uzrokovao nehotice. Ako postoji posebna otežavajuće okolnosti (članak 3. istog članka) - uzrokuje smrt dviju ili više osoba po nepažnje.

Primjer formalnog sastava za određeneposljedice ne ukazuju na to da li postoji dovoljno nedjelovanja ili radnje predviđene u članku Kaznenog zakona. Posljedice su obično izvan opsega ovog zločina, a ako postoje, uzima se u obzir pri izricanju kazne. Na primjer, sastav opstrukcije izbornog zakona ili stvaranje uplitanja u rad izbornih povjerenstava. Skraćene formulacije su vrsta formalnog, samo je kraj akta prenesen u ranu fazu zločina. Na primjer, pljačka (članak 162) formulirana je kao napad u svrhu pronevjere imovine, pri čemu se koristi prijetnja po zdravlje i život, ili prijetnja takvom nasilju. Pljačka - dovršeni zločin iz prvog trenutka napada. Raskid svog zakona odgodio se u vrijeme pokušaja, kada se još nije zaplijenila druga imovina.

Pročitajte više: