/ / Cell: definicija, struktura, klasifikacija

Cell: definicija, struktura, klasifikacija

Strukturna jedinica bilo kojeg organizma jestanica. Definicija ove strukture prvi put je koristila Robert Hooke kada je proučavao strukturu tkiva pod mikroskopom. Sada su znanstvenici pronašli veliki broj različitih vrsta stanica koje se nalaze u prirodi. Jedini organizmi ne-stanične strukture su virusi.

Cell: definicija, struktura

Stanica je strukturna i morfofunkcionalna jedinica svih živih organizama. Postoje jednostanični i višestanični organizmi.

Većina stanica ima sljedeće strukture: uređaj za pokriće, jezgru i citoplazmu s organelima. Integukte se mogu prikazati citoplazmatskom membranom i staničnim zidom. Jezgra i organeli imaju samo eukariotsku stanicu, čija se definicija razlikuje od prokariotske stanice.

Stanice višestaničnih organizama tvore tkiva,koji su, pak, dio organa i sustava organa. Dolaze u različitim veličinama i mogu se razlikovati u obliku i funkciji. Moguće je razlikovati ove male strukture samo uz pomoć mikroskopa.

definicija stanica

Što je stanica u biologiji. Definicija prokariotske stanice

Takvi mikroorganizmi kao bakterije jesusvijetli primjer prokariotskih organizama. Ova vrsta stanica je jednostavna u strukturi, budući da bakterije nemaju jezgru i druge citoplazmatske organele. Nasljedne informacije o mikroorganizmima sadržane su u specijaliziranoj strukturi - nukleoidu, a funkcije organela izvode mesosomi, koji nastaju invaginiranjem citoplazmatske membrane unutar stanice.

Koje druge značajkeprokariotske stanice? Definicija kaže da je prisutnost čilije i flagella također karakteristična značajka bakterija. Ovaj dodatni motorni uređaj razlikuje se u različitim skupinama mikroorganizama: netko ima samo jedan flagellum, netko ima dva ili više. Infusorijanci nemaju flagella, ali postoje cilija duž cijele periferije ćelije.

Uključivanje igra važnu ulogu u životu bakterija, Budući da prokariotske stanice nemaju organele koje mogu akumulirati potrebne tvari. Uključenja su u citoplazmi i tu su zbijen. Ako je potrebno, bakterije mogu koristiti ove akumulirane tvari za vlastite potrebe, kako bi održale normalnu životnu aktivnost.

što je stanica u definiciji biologije

Eukariotska stanica

Eukariotske stanice su evolucijski razvijenije od prokariotskih stanica. Imaju sve tipične organele, kao i jezgru - središte skladištenja i prijenosa genetskih informacija.

Definicija pojma "ćelije" precizno opisujestruktura eukariota. Svaka stanica je pokrivena s citoplazmatskom membranom, koju predstavlja bilipidni sloj i proteini. Iznad je glikokaliza, koju čine glikoproteini i obavlja funkciju receptora. Biljne stanice također luče stanični zid.

Citoplazma eukariota je koloidnaotopina koja sadrži organele, citoskelet i različite inkluzije. Od organela se izdvaja endoplazmatski retikulum (glatki i grubi), Golgijev aparat, lizosomi, peroksisomi, mitohondri i biljni plastidi. Citoskelet je predstavljen mikrotubulama, mikrofilamentima i mikrofilmima koji su međusobno međusobno povezani. Ove strukture čine kostur, a također sudjeluju u podjeli. Izravnu ulogu u ovom procesu igra središte koje ima svaka životinjska stanica. Definicija, prisutnost citoskeleta i staničnog centra u njegovoj debljini moguće je samo uz uporabu moćnog modernog mikroskopa.

Jezgra je struktura dviju membrana, sadržajšto predstavlja karyolimf. Sadrži kromosome koji sadrže DNA cijele stanice. Jezgra je odgovorna za transkripciju gena organizma, a također kontrolira faze podjele mitoze, amitoze i meioze.

definicija ćelije

Ne-stanični oblici života

Što je stanica u biologiji? Definicija ovog pojma može se koristiti za opis strukture gotovo bilo kojeg organizma, ali postoje iznimke. Dakle, virusi su glavni predstavnici ne-staničnog oblika života. Njihova organizacija je vrlo jednostavna jer su virusi infektivni agensi koji sadrže samo dvije organske komponente: DNA ili RNA, kao i proteinsku ljusku.

Virusi su neobični paraziti stanicaživotinja i biljaka. Nakon penetracije u stanicu domaćina, virusi umaku svoju nukleinsku kiselinu u DNA jezgre, nakon čega započinje sinteza gena virusa. Kao rezultat, stanica domaćina postaje vrsta tvornice za proizvodnju novih čestica virusa, čime se time povećava njihov broj. Nakon takvih manipulacija, eukariotska stanica najčešće umre.

struktura definicije ćelija

Bakterije također pate od napada virusa,koji čine skupinu bakteriofaga. Njihovo tijelo ima oblik dodekaedra, a nukleinska kiselina se "ubrizgava" u bakterijsku stanicu repnim procesom, koju predstavlja kontraktilni pokrov, unutarnja jezgra i bazalna ploča.

Pročitajte više: