/ Što je trenutna rezonancija?

Koja je rezonancija struja

Prilikom proučavanja osnova elektrotehnike na jednom odnužno je razmotriti rezonancu struja i napona. Ove pojave su svojstveni u AC sklopovima i mogu biti nepoželjni, zahtijevajući njihovo razmatranje u modeliranju napajanja i preklopnih sklopova i korisni.

Na primjer, rezonancija u strujnom krugu je vrločesto se koristi u radio: tuned oscilacija krug na temelju rezonancije napona, što omogućuje nekoliko puta da pojača male snage radio signala, jer zbog transformacije „kapacitivnosti-induktiviteta” je rasta efektivne vrijednosti stres.

Ovaj oscilirajući krug je osnova zarazumijevanje kako se odvija struja i (ili) naponi. To je zatvoreni električni krug koji se sastoji od paralelnog kondenzatora (kapacitet C) i zavojnice (induktivitet L). U njima, zahvaljujući procesu "prijenosa" energije iz električnog polja kapacitivnosti do magnetskog polja induktiviteta, postoje samo-prigušene (zbog prisutnosti aktivne komponente R) oscilacije određene frekvencije.

U načinu rada rezonancije električnog strujnog kruga, otpornost na strujanje struje predstavlja samo aktivna komponenta R. Odlikuju se rezonancije struja i rezonancija napona. Pogledajmo njihove mogućnosti.

Rezonancija strujanja nastaje u krugu s paralelnomspojenog kondenzatora i zavojnice, čije se nominalne vrijednosti odabiru na takav način da struja koja teče kroz C i L jednaka. Kao rezultat, trenutna vrijednost u "C-L" krugu je veća nego u zajedničkom krugu.

Načelo rada je kako slijedi: kada se napaja, kondenzator akumulira punjenje (do nazivnog napona izvora). Nakon toga, dovoljno je isključiti izvor i zatvoriti krug na krug, tako da postupak pražnjenja započinje na zavojnici. Struja koja prolazi kroz njega stvara magnetsko polje i stvara EMF samoindukcije, usmjerenu protiv struje. Njegova maksimalna vrijednost će biti postignuta kada kondenzator bude potpuno ispražnjen. Prema tome, to znači da je sva energija pohranjena u spremniku pretvorena u magnetsko polje induktiviteta. Međutim, zbog samoindukcije svitka, gibanje nabijenih čestica ne prestaje.

Budući da nema kondenzatora s protustrujom(ispražnjen), počinje se puniti, ali s drugačijim polarnostima. Kao rezultat, cijelo polje svitka se pretvara u kondenzatorsku naboj i postupak se ponavlja. Zbog prisutnosti unutarnje aktivne komponente R, oscilacija postupno blijedi. Tako se ostvaruje rezonancija struja.

Rezonancija stresa nastaje kadaserijski spoj otpornika R, zavojnice L i kondenzatora C. Važna značajka je činjenica da je napon napajanja niži od kondenzatora i zavojnice (na svakom pojedinom elementu), međutim ravnoteža struje se održava. A napon i struja su isti u fazi. Glavni uvjet za nastanak i održavanje ovog procesa je jednakost induktivnih i kapacitivnih otpora. Na toj osnovi, impedancija je jednaka aktivnom otporu.

Odrediti efektivne vrijednosti naprezanjaNa zavojnicu i kondenzatoru primjenjuje se omski zakon. U slučaju zavojnice, jednak je proizvodu struje pomoću induktivne otpornosti (U1 = IX1). Prema tome, za kondenzator, struja se mora pomnožiti kapacitivnim otporom (U2 = IX2). Budući da je struja uzastopno povezana s elementima, a za rezonantu X1 = X2, naponi za induktivnost i kapacitet jednaki su. Stoga, povećanjem reaktivnih komponenata, moguće je postići značajan porast napona U i U2, uz održavanje nepromijenjene EMF vrijednosti samog napajanja. Glavno područje primjene je radio-inženjering.

Pročitajte više: