/ / Državna potpora malog poduzetništva u Rusiji i inozemstvu

Državna potpora malog poduzetništva u Rusiji i inozemstvu

U stranim zemljama, državna potporamala tvrtka je važan neovisni sustav upravljanja društvenim i ekonomskim politikama. Postoji zbog načela stvaranja najboljih uvjeta za razvoj poslovanja. Koncept potpore poduzetništvu su nacionalni i paneuropski interesi zajednice koji definiraju ciljeve i važna načela za poduzeća.

državna potpora malog poduzetništva
Državna potpora za male tvrtke omogućuje nam da prepoznamo određene značajke koje su dostupne u svakoj zemlji, odbacujući nacionalne karakteristike.

1. Pravni akti koji definiraju ciljeve javne politike i reguliraju pitanja podrške poslovanju. Ovdje su uključeni i zadaci i funkcije vladajućih tijela, zajedno s mehanizmom njihove provedbe.

2. Uspostavljanje odnosa državnih tijela na različitim razinama s udrugama i sindikatima koji izražavaju interese poduzetnika kako bi se uzeli u obzir njihova pozicija u odlučivanju.

3. Racionalna raspodjela odgovornosti između vlasti.

4. Državna potpora malim poduzećima ima razvijen sustav specijaliziranih vladinih organizacija i institucija koji osiguravaju ispunjavanje svih zadataka u području promocije poslovanja.

5. Financijska potpora: dodjela izdvajanja iz državnog proračuna, porezne olakšice, stvaranje kreditnih, financijskih, osiguravajućih institucija.

državni program potpore malom poduzetništvu
Podrška poduzeća pomaže u ubrzanjugospodarski razvoj zemlje, podići razinu zaposlenosti stanovništva i osigurati zdravu konkurentsku okolinu. U tu svrhu razvijaju se ciljani programi s mjerama potpore poduzetništvu kroz subvencije, zajmove i koristi.

Državna potpora malom gospodarstvu u Rusijiuključuje oko 20% aktivnog stanovništva (ekonomski), što je tri puta manje nego u zapadnoeuropskim zemljama. Međutim, postojeći oblik malog poduzetništva govori o njegovu povoljnom razvoju u oblasti javnog ugostiteljstva i trgovine. Ovo pokazuje da se potpora države osjeća u glavnim granama poslovanja.

Značaj razvoja poduzetništva u ZagrebuRusija je neodoljiv postotak "sjene" prostora. To je oko 40-50% stvarnog prometa poslovanja. A to znači da su neki od resursa koji bi se mogli koristiti za rješavanje poslova države, "ležati" negdje u stranu.

Državni program za potporu malom gospodarstvu ima neke osobitosti.

državna potpora malog poduzetništva u Rusiji

1. Kombiniranje različitih aktivnosti unutar iste organizacije, odnosno nedostatak jednog modela razvoja proizvoda.

2. Nerazvijenost samorazvijenskog sustava.

3. Nastojanje za samostalnom djelatnošću, dok strane organizacije uglavnom rade u uvjetima franšize i podugovaranja.

Poduzetništvo u Rusiji može postojati u uslužnom sektoru ili u suradnji s velikim strukturama. U tim područjima moguće je ostvariti veliki potencijal.

Pročitajte više: