/ / Socijalna politika: strategija, načela i prioriteti

Socijalna politika: strategija, načela i prioriteti

Socijalna politika je sustavciljane aktivnosti koje provodi država ili drugi poslovni subjekt (na primjer, lokalno, regionalno upravljanje, neko privatno poduzeće itd.). Održavaju se kako bi poboljšali kvalitetu života i podigli razinu među određenim segmentima stanovništva. Istražuje i socijalnu politiku i pitanja koja se odnose na ekonomiju, povijest, pravo i sociologiju.

socijalna politika
U ovom području, ispitivanje veza izmeđuposljedica i njegovog uzroka u području socijalnih pitanja. Međutim, ova definicija je nejasna, jer nema usvojenog mišljenja o pojmu "socijalne politike". Često pod njim podrazumijeva se reguliranje usluga, fiksiranih u organizacijskim i pravnim terminima, a država ih daje društvu. Međutim, nisu svi istraživači suglasni s upotrebom ovog pojma u tom smislu.

Državna socijalna politika

Obično se provodi putem vlasti,regionalnom ili lokalnom. Odluke o financiranju u društvenoj sferi provode se iz državnog proračuna. Predmeti socijalne politike, u pravilu, jesu velike društvene skupine. Oni bi trebali odgovarati ideologiji koja vlada u državi u sadašnjem trenutku ili dugoročnim vrijednostima društva, to jest, biti obećavajuća.

socijalna politika je
Izvođenje socijalne politike, postavlja Vladanjegov je cilj poboljšati zdravlje ljudi, stvoriti za njih povoljan ugođaj u društvu, osigurati stanovništvu adekvatan i stabilan dohodak, podržati ih u teškim situacijama. Njegove ovlasti uključuju regulaciju radnih odnosa, zapošljavanje i migraciju radne snage stanovništva. Za koordinirano, kompetentno rješenje svih tih pitanja, organizirana je javna služba kao što je Ministarstvo socijalne politike. U svom podnesku se sastoji od nekoliko odjela. To su, primjerice, mirovinski odjeli, administrativna potpora, tržište rada i zapošljavanje, i drugi.

Socijalna politika: prioriteti i strategija

Glavni smjer njegove aktivnosti je općenitrješenje cijelog sustava problema koji se pojavljuju u društvu u sadašnjem stupnju njegovog razvoja. Među akumuliranim pitanjima uvijek postoje oni koji zahtijevaju prioritetnu intervenciju, a manja. Dakle, prioriteti socijalne politike su:

- osiguranje normalnih uvjeta za obitelj, pružanje pomoći majkama;

- stvaranje pristojnih životnih uvjeta za svaku osobu, od rođenja do smrti;

Ministarstvo socijalne politike
- osiguranje stanovništva za stanovanje, poboljšanje kvalitete socijalnih usluga: kulturni razvoj, zdravstvena zaštita;

- zaštita svih sloboda građana i njihova prava utvrđena Ustavom.

Socijalna politika: načela i ciljevi

Socijalna politika ima sljedeće ciljeve:

- motivirati radnu aktivnost zaposlenog stanovništva;

- potaknuti gospodarski rast, nastojati osigurati da proizvodnja podliježe interesima potrošača;

- sačuvati identitet nacije, njegov identitet, njezinu prirodnu i kulturnu baštinu;

- osigurati stanovništvu socijalnu zaštitu i pristojan životni standard.

Socijalnu politiku uvijek vodi određena načela: partnerstvo, jamstva, kontinuitet, pravda i odgovornost.

Pročitajte više: