/ Bruto dobit: formula i vrijednost

Bruto dobit: formula i vrijednost

Svrha rada bilo kojeg poduzeća,bez obzira na veličinu ili područje djelovanja, je primitak dobiti. Ovaj se pokazatelj može nazvati jednim od najvažnijih za analizu učinkovitosti organizacije. Omogućuje nam da odredimo kako racionalno koriste sredstva za proizvodnju i druga sredstva - rad, novac i materijal. Općenito, dobit se može smatrati viškom prihoda nad troškovima i ulazima koji se koriste za proizvodnju. Međutim, u procesu financijske analize izračunavaju se različite vrste. Dakle, uz neto dobit utvrđuje se bruto. Formula za izračunavanje, kao i vrijednost, razlikuje se od ostalih vrsta prihoda. Istovremeno, igra jednu od najvažnijih uloga u procjeni učinkovitosti poduzeća.

profit bruto formula

Koncept bruto dobiti

Izraz dolazi iz engleske bruto dobiti iznači ukupnu dobit organizacije za određeno razdoblje. Ona se definira kao razlika između prihoda od prodaje i troška proizvodnje. Neki ga zbunjuju s bruto dohodom. Prva se formira kao razlika između prihoda od prodaje dobara i troškova povezanih s njihovom proizvodnjom. Drugim riječima, to je zbroj neto prihoda i plaća zaposlenika. Bruto dobit poduzeća, čija će formula biti razmatrana u nastavku, je manja količina. Osnovana je nakon plaćanja poreza (osim poreza na dohodak) i odbitka troškova rada. To znači da se ne uzimaju samo u obzir materijalni, već svi kumulativni troškovi povezani s proizvodnjom.

Formula: bruto dobit

Ova je vrijednost rezultatprodaja svih vrsta proizvoda i usluga, a također uključuje i prihode od neoperativnih transakcija. To pokazuje učinkovitost proizvodnje u cjelini. Pogledajmo kako se obračunava bruto dobit. Formula ima sljedeći oblik:

Prihod od prodaje (neto) je cijena cijene prodane robe / usluga.

Ovdje je potrebno uvesti pojašnjenja. Neto prihod obračunava se kako slijedi:

ukupni prihod od prodaje - iznos popusta - vrijednost vraćene robe.

Općenito, možemo reći da ova vrsta profita odražava prihod transakcije bez uzimanja u obzir neizravnih troškova.

bruto dobitna formula

Bruto i neto dobit

Bruto dobit uzima u obzir samo izravne troškove, Određuju se ovisno o industriji, ukoje tvrtka posluje. Dakle, za proizvođača, električna energija koja osigurava rad opreme bit će izravni trošak, a rasvjeta objekta fakturirana je. Kada se utvrdi neto dobit, uzeti su u obzir neizravni troškovi. Za izračun, može se koristiti bruto dobit. Formula ima formu:

bruto dobit - upravljanje, komercijalni troškovi - ostali troškovi - porezi.

Dobiveni nakon plaćanja svih tih prihoda plaćanja je čist i može se koristiti za razne potrebe poduzeća - društvena, koji se odnose na razvoj proizvodnje i tako dalje.

bruto dobit poslovne formule

zaključak

Najvažniji pokazatelj učinkovitosti proizvodnjepoduzeće je bruto dobit. Formula za izračun navedena je u članku i odražava ukupni prihod dobiven od prodaje dobara ili usluga. Određuje se uzimajući u obzir izravne troškove organizacije i ne uključuje neizravne troškove. Dakle, ova vrsta profita pokazuje učinkovitost korištenja resursa izravno uključenih u osnovnu djelatnost poduzeća.

Pročitajte više: