/ Financijsko makro okruženje i unutarnje okruženje poduzeća

Financijsko makro okruženje i unutarnje okruženje poduzeća

Na trenutnom tržištuUvjeti svakog društva vidi kao „otvoreni sustav”. Dakle, glavni preduvjeti za njegovo učinkovito djelovanje - to nije samo unutarnja okolina poduzeća, ali i faktori marketinga makro okruženja, odnosno, Uspjeh ovisi o tome koliko dobro društvo je prilagođen vanjskom okruženju - znanstvene i tehničke, ekonomske, političke. Iz toga uvelike ovisi o mogućnosti tvrtke na vrijeme kako bi se utvrdilo prijetnje njegov rad, otpornost na promjene faktora, pravovremeno usvajanje i korištenje mogućnosti, i kao rezultat toga, tvrtka u stanju izvući maksimalnu korist od toga - to je glavni kriterij za učinkovito funkcioniranje.

Procjenjuje se unutarnje okružje poduzećasljedeća područja: osoblje tvrtke, njihov potencijal, kvalifikacije; znanstveno istraživanje i razvoj; organizacijsku strukturu i kulturu; financije organizacije; marketinga. Unutarnje okruženje poduzeća isprepliće se i usko surađuje s vanjskim okruženjem.

Financijski mikrookoliš se sastoji samo od onih elemenata koji izravno utječu na funkcioniranje poduzeća, njegovu sposobnost ulaska na tržište. Takvi elementi uključuju:

  • dobavljača materijala, sirovina, opreme, koji su potrebni za proizvodnju;
  • potrošači.
  • natjecatelja i posrednika;

Svaki od tih elemenata je kvalitativno heterogen, ali imaju određeni specifičan utjecaj na donošenje odluka i funkcioniranje poduzeća.

Unutarnje okruženje poduzeća uzima u obzir resurspružanje i sposobnosti samog poduzeća i temelji se na sposobnosti menadžera da razviju strategije, organiziraju proizvodnju, a također i ostvaruju svoje usluge, radove ili proizvode.

Financijsko makroekonomija poduzetništvaje skup čimbenika da se upravljanje poduzećem ne može promijeniti, ali ih mora uzeti u obzir tijekom svog djelovanja. Čimbenici makro okruženja marketinga utječu na poduzeće i njegov mikro okoliš, zbog čega se otvaraju nove mogućnosti ili nastaju nove opasnosti. To uključuje sljedeće elemente:

1. Demografsko okruženje. Trgovci u svakom od poduzeća plaćaju puno pozornosti na ovaj faktor, tk. tržište se sastoji od ljudi, dakle, takve karakteristike kao što su gustoća i broj stanovnika su od velike važnosti. Kvantitativni rast ovog pokazatelja određuje porast tržišta i ljudskih potreba.

2. Gospodarsko okruženje uključuje opću kupovnu moć populacije povezanu s razinom sadašnje štednje, cijenama, prihodima i dostupnosti kredita, kao i nezaposlenošću. Krizni ekonomski uvjeti određuju oprez pri kupnji i uzrokuju preraspodjelu troškova. Međutim, to se također određuje geografskim razlikama u raspodjeli dohotka.
3. Tehničko i ekološko okruženje dovodi do potrebe da upravljačko poduzeće prati glavne trendove: ubrzanje NTP-a, rast državnih sredstava za istraživanje i razvoj, strategije poboljšanja i stroža državna kontrola nad sigurnošću i kvalitetom robe.
4. Prirodni okoliš zbog racionalne uporabe i reprodukcije prirodnih resursa. U tom smislu, poduzetničke aktivnosti ne kontroliraju samo državna tijela već i utjecajne skupine javnosti, namećući na svakom od poslovnih područja potrebu sudjelovanja u potrazi za načinima rješavanja prirodnih problema.
5. Političko okruženje definirano je zakonima i drugim državnim regulatornim dokumentima, kao i zahtjevima javnih skupina koje utječu na organizacije. Vladina regulacija je zbog potrebe zaštite potrošača.
6. Kulturno okruženje.

Stoga je nužan uvjet za učinkovitu djelatnost poduzeća računovodstvo od strane financijskog menadžera svih mikro i makro poduzeća.

Pročitajte više: