/ / Matematičko programiranje je pravi način da se donese najbolja odluka.

Matematičko programiranje je pravi način da se donese najbolja odluka

Matematičko programiranje omogućujeprimjena metoda za pronalaženje optimalnog rješenja. Rješenje takvih tipova problema povezano je s proučavanjem funkcija ekstremiteta. Metode matematičkog programiranja vrlo su česte u primijenjenom smjeru kibernetike.

Veliki broj zadataka koji se pojavljujudruštvo, često povezano s fenomenima koji se temelje na svjesnoj osnovi odluka. Upravo je nužan izbor mogućeg tijeka djelovanja koja se koristi u različitim područjima ljudske djelatnosti koju zadaci matematičkog programiranja pronalaze.

To pokazuje povijest razvoja društvaograničene informacije oduvijek su spriječile donošenje ispravne odluke, a optimalna odluka uglavnom se temeljila na intuiciji i iskustvu. Kasnije, s povećanjem količine informacija, izravni izračuni korišteni su za donošenje odluka.

Danas je slika sasvim drugačijapoduzeće u kojem, zahvaljujući širokom rasponu dobara proizvedenih tamo, protok ulaznih informacija je jednostavno ogroman. Njegova obrada je moguća samo uz uporabu suvremenih elektroničkih tehnologija. A ako trebate odabrati optimalno rješenje od predloženih rješenja, definitivno ne možete bez elektronike.

Stoga, matematičko programiranje prolazi kroz sljedeće glavne faze.

Prva faza uključuje rangiranje svih faktora koji su važni i uspostavljanje uzorka između kojih se mogu pridržavati.

Druga faza je izgradnja modela problema u BiHmatematički izraz. Drugim riječima, to je apstrakcija stvarnosti, prikazana pomoću matematičkih simbola. Matematički model je u stanju uspostaviti odnos između kontrolnih parametara i odabranog fenomena. Ova faza treba uključivati ​​izgradnju takve karakteristike u kojoj svaka veća ili niža vrijednost odgovara optimalnoj situaciji s gledišta donošenja odluke.

Prema rezultatima provedbe gore navedenih koraka formira se matematički model koji koristi određena matematička znanja.

Treća faza uključuje studijuvarijable koje imaju značajan utjecaj na objektivnu funkciju. Ovo razdoblje treba uključivati ​​posjedovanje određenih matematičkih znanja koja će pomoći u rješavanju problema koji se pojavljuju u drugoj fazi odlučivanja.

Četvrti korak je usporedbarezultate izračuna dobivenih u trećoj fazi s simuliranim objektom. Drugim riječima, u ovoj fazi, adekvatnost modela s simuliranim objektom uspostavljena je u granicama postizanja potrebne točnosti izvornih podataka. Odluka u ovoj fazi ovisi o rezultatu studije. Dakle, pri dobivanju nezadovoljavajućih rezultata podudaranja navedeni su ulazni podaci o objektu koji se modelira. Ako se pojavi potreba, potom se formulira problem, zatim slijedi izgradnja novog matematičkog modela, rješenje postavljenog matematičkog problema i novu usporedbu rezultata.

Matematičko programiranje omogućuje vam da koristite dva glavna područja izračuna:

- rješavanje determinističkih problema koji podrazumijevaju sigurnost svih početnih informacija;

- dopuštanje stohastičkog programiranjariješiti probleme koji sadrže elemente nesigurnosti ili kada su parametri ovih problema slučajni. Na primjer, planiranje proizvodnje se često provodi pod uvjetima nepotpunog prikaza stvarnih informacija.

Uglavnom, matematičko programiranje ima u svojoj strukturi sljedeće sekcije programiranja: linearno, nelinearno, konveksno i kvadratno.

Pročitajte više: