/ / Uzorci narudžbi za zapošljavanje i nijanse njihove izrade.

Uzorci naloga za zapošljavanje i nijanse njihove izrade.

Kada se novi zaposlenik obvezno obvezuje, rukovodstvo (tijelo osoblja) mora izdati nalog za zapošljavanje.

Svi uzorci zaprimljenih naloga za zapošljavanje trebali bi biti u skladu s obrascem N T-1 s prijamom jednog zaposlenika, a obrazac N T-1a za zapošljavanje skupine radnika.

Registracija takvih naloga u poduzećima kaoPosebna osoba koja je odgovorna za kadrovski rad bavi se pravilom. Registracija zaposle- nosti za zapošljavanje odvija se nakon upošljavanja zaposlenika za potpisivanje ugovora o radu s upravom tvrtke. Ugovor o radu je glavni dokument i osnova za izdavanje naloga o dodjeli rada.

Svi uzorci narudžbi za zapošljavanje, bez obzira na to tko su formalizirani, trebaju sadržavati osnovne podatke. Takvi podaci uključuju:

  • naziv poduzeća (organizacije) koja zapošljava zaposlenika;
  • Naziv odjela (odjel, trgovina) u kojem će biti zaposleni novi zaposlenik;
  • puni naziv mjesta s obaveznim navođenjem specijaliteta;
  • vrijeme i rok isteka probnog razdoblja, ako je imenovan i određen ugovorom o radu;
  • mogu se naznačiti osobitosti radnih uvjeta, prirodu radnih zadataka i plaća.

Važno je zapamtiti da ukoliko ugovor o radu ne navede konkretne datume i datume za zapošljavanje novog zaposlenika, tada se odgovarajuće stupce za narudžbe također ne popunjavaju.

Kod zapošljavanja nekoliko zaposlenika, u poretku prema obrascu N T-1a, svi podaci o organizaciji rada specificirani su za svakog zaposlenika zasebno.

Nakon izrade narudžbe,mora nužno osigurati voditelja poduzeća (organizacije). Kada se takav nalog potpiše, stječe pravnu snagu i podnosi se u poduzeću. Pored toga, ova naredba nužno je prenesena novom zaposleniku.

Prilikom unajmljivanja zaposlenika s nepunim radnim vremenom, uzorci zaprimljenih naloga za zapošljavanje isti su kao i u drugim slučajevima.

Nakon što je narudžba potpisana i stupila na snagu,upisuju se osobne bilješke zaposlenika u poduzeću (osobna iskaznica i knjiga radnih zapisa). Također, nalog za zapošljavanje omogućuje računovođe da otvori osobni račun za zaposlenika.

Inače, objavljivanje radnog naloga nijetrebao bi biti teško jer je tipičan ili ujednačen oblik ovog dokumenta lako ispuniti. Ali istodobno oblik reda o zapošljavanju razlikuje se od ostalih standardnih dokumenata relativno umjerenom formalizacijom. Stoga mnogi dijelovi obrasca narudžbe mogu se ispuniti gotovo u bilo kojem redoslijedu.

Uzorci narudžbi za zapošljavanje imajuniz prednosti i nedostataka nad proizvoljnim oblicima dokumenata. S obzirom na to da obrazac ima jasan popis odjeljaka, ne dopušta poslodavcu da napravi zasebne bilješke o prenošenju brifinga, koordinaciji s zaposlenikom svih radnih uvjeta, prijelazu liječničke komisije itd. S jedne strane to pojednostavljuje cijeli postupak zapošljavanja. Međutim, u stvari, ova situacija dovodi do potrebe da se zaposleniku dodaju zasebni listovi i certifikati.

Nakon što je narudžba stekla pravnu snagu izaposlenik je upoznat s njim pod potpisom, mora stići na mjesto rada u vrijeme navedeno u nalogu. Ako se to ne dogodi, u ovom slučaju zaposlenik ne daje uvjerljive argumente (popratni dokumenti), zašto ne dolaze na radno mjesto na vrijeme, poslodavac ima puno zakonsko pravo da otkaže ovu narudžbu.

Pročitajte više: