/ / Sažetak računovodstva troškova proizvodnje: glavni aspekti i metode

Sažetak računovodstva troškova proizvodnje: glavni aspekti i metode

Takav dokument kao konsolidirani trošak zaproizvodnja, namijenjena je generalizaciji, klasifikaciji i analizi podataka o troškovima proizvodnje. Na tom računu podaci su grupirani prema vrstama izdataka, izvorima njihove formacije, mjestima formacije, predmetu obračuna. U organizaciji takvog računovodstva, osim toga, važan je i algoritam slijeda ove grupacije, jer to osigurava mogućnost korelacije dobivenih rezultata.

Aspekti u kojima se konsolidirani računovodstveni troškovi proizvodnje mogu razmotriti je kako slijedi:

  • prvo, ovo računovodstvo može se prikazati kaoodređeni skupni obračun svih troškova poduzeća ili tvrtke za proizvodnju konačnog proizvoda robe, drugim riječima, kao određeni niz operacija za sagledavanje indeksa troškova za proizvodne proizvode;
  • drugo, kao sustav, metodologiju za sumiranje podataka o troškovima proizvodnje poduzeća ili tvrtke u cjelini.

Postoje dvije vodeće metode provođenjaobračunava se: poluproizvodi i poluproizvodi. U skladu s kojom se metodom koristi, troškovna cijena robe koju proizvodi poduzeće određuje se i na dva načina. Prvo, glavni trošak izračunava se konačnim proizvodom (proizvodom) proizvodnje, zbrajanjem troškova od sirovine do faze proizvodnje. Na drugom se računu provodi u svakoj fazi proizvodnje, pa se realna cijena svake poluproizvode zasebno procjenjuje. Cijena cijene konačne robe s ovim računovodstvenim metodama određuje se zbrajanjem troškova upotrijebljenih poluproizvoda koje proizvodi sam poduzeće, troškovi obrade i montaže u budućim fazama proizvodnje. To također uključuje upravljanje računovodstvom troškova proizvodnje.

Informacije su sažete na računu 21,koji se ogleda, na primjer, takve čimbenike kao što su cijene sirove gume, sirovog željeza, kemijskih sirovina, pređa, i tako dalje, ovisno o prerađivačkoj industriji. Knjiženje poluproizvodi kao što je navedeno od strane konsolidiranog obračuna troškova proizvodnje, odvija se, na temelju odgovarajućih računa i druge dokumentacije primarne. Dokumentirano je i naknadni prijenos poluproizvoda na sljedeću radionicu ili na sljedeću proizvodnu stranicu. Razmišljanje kretanja događa se po trošku. U nekim slučajevima, prema profilu tvrtke i njene djelatnosti članstva, uzimajući u obzir kretanje poluproizvoda proizveden sada nastupio na listi (procijenjeno) vrijednost za novac. Dobivena razlika u vrijednosti pripisuje se bilanci izvještajnog razdoblja.

Glavna značajka polu-gotovih varijanti,koji provodi konsolidirani računovodstveni troškovi proizvodnje, jest računovodstvo troškova prethodnih proizvodnih faza u strukturnim podskupinama poduzeća ili poduzeća. Prednosti ove opcije su sljedeće:

  • mogućnost prikazivanja troškova začlanaka, a time vam omogućuje brzo i precizno utvrđivanje vlastitih troškova proizvodnje za proizvodnju poluproizvoda. To je osobito vrijedno ako poduzeće ostvaruje rezultate rada u tijeku (poluproizvodi) tijekom proizvodnog procesa;
  • učinkovita kontrola nadproizvodnih procesa u trgovinama poduzeća i na proizvodnim pogonima koji proizvode ove iste poluproizvode. Računovodstvo u ovom slučaju ne samo da ima informacije o troškovima, već također može odrediti bruto volumen proizvodnih proizvoda za ove jedinice poduzeća. Usporedba prihoda od prodaje s troškovima unutarnjih troškova daje računovodstvenom odjelu mogućnost snimanja konačnih rezultata tih strukturnih jedinica;
  • provodi sustavno obračunavanje troškova proizvodnje, kreće poluproizvodi, što praktički isključuje (barem značajno smanjuje) rizike krađe i pogrešnog dodjeljivanja;
  • sam računovodstveni postupak uvelike pojednostavljen, jer se vrijednosti količina smanjuju.

Nedostatak ove tehnike je da,da je prilično rutinski posao koji zahtijeva elementarno računovodstvo, a zatim razvrstavanje i grupiranje pokazatelja po proizvodu. S takvim računovodstvom, ukupni iznos troškova obračunava se na ne-sustavski način, a ne reflektira se u unutrašnjost kretanja stavki rada u procesu računovodstva.

Pročitajte više: